Biegły rewident – Katowice

W naszej ofercie znajdują się także usługi biegłego rewidenta, którego zadaniem jest wykonywanie czynności rewizji finansowej, a więc w głównej mierze audytu finansowego w postaci badania sprawozdań finansowych. Celem badania sprawozdania finansowego jest stwierdzenie, czy dana jednostka w jasny i rzetelny sposób przedstawia swoją sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy. W AK Dudziak pracują specjaliści, którzy posiadają obszerną i aktualną wiedzę związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, co jest niezwykle istotne podczas wykonywania czynności rewizji finansowej.

Efektem pracy biegłego rewidenta, poza opinią na temat weryfikowanego sprawozdania finansowego, jest wskazanie obszarów najbardziej podatnych na ryzyko istotnego zniekształcenia z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej. Następnie przekazanie wstępnych rekomendacji dla Zarządu jednostki dotyczących sposobu ograniczenia tego ryzyka. Biegły rewident z Katowic tworzący zespół AK Dudziak posiada wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonuje swoją pracę profesjonalnie i na najwyższym poziomie.

Dlaczego biegły rewident z AK Dudziak to osoba godna zaufania?

Zależy Ci na tym, aby badanie sprawozdania finansowego w Twojej firmie było wykonane na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami? Zapraszamy do skorzystania z usług biegłego rewidenta. Nasz zespół nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, a podczas wykonywania swojej pracy przestrzega krajowych standardów wykonywania zawodu, etyki zawodowej oraz rekomendacji i uchwał Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, a także Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Dzięki temu badanie biegłego rewidenta pozwala osiągnąć zamierzony efekt, to znaczy wskazać obszary największego ryzyka istotnego zniekształcenia z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej. W przypadku zainteresowania usługą badania wykonanego przez biegłego rewidenta zachęcamy do kontaktu.

Badanie sprawozdania finansowego w Katowicach

Zamów badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta AKDUDZIAK na stronie kontakt lub wypełnij formularz