Tarcza 9.0 – nowe kody PKD

Tarcza 9.0 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.04.2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.04.2021 r. wprowadziło możliwość ubiegania się o dalszą pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID -19.

Warunkami skorzystania z Tarczy 9.0 są:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r.
 2. wykazanie spadku przychodów z działalności gospodarczej  o 40%  w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od wybranej formy wsparcia) w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Należy zaznaczyć, iż został wprowadzony nowy okres porównawczy – luty 2020 r. Miesiąc, w którym funkcjonowanie gospodarki nie było jeszcze zakłócone epidemią COVID-19. W związku z tym, dla większości przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami wykazanie spadku przychodów o 40% nie będzie trudne.

tarcza 9.0

Miesiące objęte wsparciem to marzec i kwiecień 2021 r.

Rozporządzenie przewiduje następujące formy pomocy:

 • zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień (będą zwrócone jeśli zostały już opłacone)  – wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 • dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – zawarcie umowy i wypłaty dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS -wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r.
 • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy,
 • dotację do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację  można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Dla kogo Tarcza 9.0 ?

Nowa Tarcza 9.0 poza dotychczas ujętymi kodami PKD została dodatkowo rozszerzona o 17 nowych kodów:

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Weryfikacja statusu PKD obowiązuje na dzień 31.03.2021 i dokonuje się przez sprawdzenie kodów działalności w rejestrze REGON.

Pozostałe wcześniej ujęte w tarczach rządowych 46 kodów PKD dla branż dotkniętych obostrzeniami pozostają w mocy.

Od kiedy można składać wnioski?

Wnioski o uzyskanie pomocy z Tarczy 9.0 można składać :

 • od 26.04.2021 (dotacja oraz dopłata do wynagrodzeń)
 • od 04.05.2021 (składki ZUS i świadczenia postojowe)

Link do źródła.

Zapraszamy do kontaktu i na naszego FB

AK Dudziak 18.04.2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *