Audyt finansowy

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, coraz bardziej wymagające regulacje i przepisy prawa oraz postęp technologiczny tworzą nowe wyzwania dla sprawozdawczości finansowej. Poprawne odzwierciedlenie sytuacji majątkowej i finansowej firmy w sprawozdaniu finansowym staje się coraz bardziej złożone. Odpowiedzią na powyższe jest wzrost znaczenia roli profesjonalnego audytu finansowego, który dokona niezależnej oceny sprawozdania finansowego. Taką usługę oferujemy naszym klientom nie tylko z Katowic, ale też z całego regionu.

 

Audyt szyty na miarę, z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i niezależności

Jesteśmy świadomi ciągłych zmian, dlatego oferujemy „audyt szyty na miarę”. Indywidualne podejście do badania skupia nasze wysiłki na obszarach biznesowych, które są obarczone najwyższym ryzykiem z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej.

Początkowo nasze działania w zakresie audytu skupiają się na przeprowadzeniu oceny ryzyka potencjalnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym. Analizujemy specyficzny charakter działalności jednostki poprzez zrozumienie modelu biznesowego jednostki, jej otoczenia oraz identyfikację ryzyka gospodarczego, branżowego i regulacyjnego. Zapoznajemy się ze środowiskiem kontroli wewnętrznej w firmie, z procesami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczością.

Następnie nasza firma audytorska ustala plan badania, zakres odpowiednich procedur i testów, adresując zidentyfikowane obszary podatne na ryzyko zniekształcenia.

Przejrzyste zasady i transparentność

W ten sposób poza rzetelną weryfikacją sprawozdania finansowego i jego zgodności z przepisami prawa, wiarygodności i przejrzystości, dostarczamy klientom z Katowic i okolic wartość dodaną w postaci kompleksowej informacji na temat zidentyfikowanych ryzyk oraz wstępnych rekomendacji, jak je adresować.

Ponadto w trakcie przeprowadzania audytu finansowego stawiamy na przejrzyste zasady, dbamy, aby nasza praca istotnie nie zakłócała codziennego funkcjonowania firmy i przebiegła możliwie jak najsprawniej.

Poza badaniami sprawozdań finansowych oferujemy także przeglądy sprawozdań finansowych, przeglądy wybranych informacji oraz wykonywanie zleceń procedur uzgodnionych.

Ile trzeba zapłacić za audyt finansowy Katowicach? Jaka jest jego cena? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Cena opisywanych usług ustalana jest bowiem indywidualnie. Składa się na nią szereg rozmaitych czynników, takich jak wielkość danej firmy oraz jej struktura. Finalny koszt audytu jest ustalany dopiero po wstępnym zapoznaniu się ze specyfiką funkcjonowania badanej jednostki. W przypadku zainteresowania usługą badania sprawozdania finansowego lub wykonania innych czynności rewizji finansowej zapraszamy do kontaktu.