Audyt

Audyt szyty na miarę, z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i niezależności

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, coraz bardziej wymagające regulacje i przepisy prawa oraz postęp technologiczny tworzą nowe wyzwania dla sprawozdawczości finansowej. Poprawne odzwierciedlenie sytuacji majątkowej i finansowej firmy w sprawozdaniu finansowym staje się coraz bardziej złożone. Odpowiedzią na powyższe jest wzrost znaczenia roli profesjonalnego audytu, który dokona niezależnej oceny sprawozdania finansowego.

Jesteśmy świadomi ciągłych zmian, dlatego oferujemy „audyt szyty na miarę”. Indywidualne podejście do badania, które skupia nasze wysiłki na obszarach biznesowych, które są obarczone najwyższym ryzykiem z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej.

Początkowo nasze działania skupiają się na przeprowadzeniu oceny ryzyka potencjalnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.  Analizujemy specyficzny charakter działalności jednostki poprzez zrozumienie modelu biznesowego jednostki, jej otoczenia oraz identyfikację ryzyka gospodarczego, branżowego i regulacyjnego. Zapoznajemy się ze środowiskiem kontroli wewnętrznej w firmie oraz procesami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością. Następnie ustalamy plan badania oraz zakres odpowiednich procedur i testów, adresując zidentyfikowane obszary podatne na ryzyko zniekształcenia.

W ten sposób poza rzetelną weryfikacją sprawozdania finansowego i jego zgodności z przepisami prawa, wiarygodności i przejrzystości, dostarczamy wartość dodaną w postaci kompleksowej informacji na temat zidentyfikowanych ryzyk oraz wstępnych rekomendacji jak je adresować.

Ponadto stawiamy na przejrzyste zasady, dbamy by nasza praca istotnie nie zakłócała, codziennego funkcjonowania firmy i przebiegła możliwie jak najsprawniej.

Poza badaniami sprawozdań finansowych oferujemy także przeglądy sprawozdań finansowych, przeglądy wybranych informacji oraz wykonywanie zleceń procedur uzgodnionych.

Księgowość

Rzetelne, profesjonalne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Większość przedsiębiorców, jako główne wady współpracy z biurami księgowymi wskazuje konieczność dowozu dokumentów, niedostateczną komunikację i brak bieżącego dostępu do danych finansowych.

W swojej pracy postanowiliśmy wyeliminować wszystkie powyższe negatywne aspekty i zastosowaliśmy najnowsze rozwiązania techniczne.

Oferujemy rzetelne, terminowe i profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych dla mikro, małych i dużych przedsiębiorstw oraz prowadzenie dokumentacji na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dodatkowo proponujemy także prowadzenie obsługi kadrowo- płacowej.

Naszą uwagę skupiamy na poprawności ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach podatkowych i rachunkowych oraz na dokładnej weryfikacji dokumentacji księgowej.

Dbamy o bezpieczeństwo danych oraz chronimy przed ich przypadkową utratą czy uszkodzeniem.

Służymy radą w kwestiach dotyczących bieżącego funkcjonowania firmy w zakresie księgowym i podatkowym. Informujemy o zmianach prawnych w obszarze finansów mających istotny wpływ na funkcjonowanie Twojej firmy.

W pracy stawiamy na nowoczesne narzędzia pracy, w tym przypadku program księgowo-kadrowy Enova365, który daje możliwość zdalnej współpracy z klientem oraz bieżący dostęp do wyników firmy poprzez udostępnianie zapisów księgowych w systemie księgowym za pomocą zdalnego pulpitu klienta biura rachunkowego.

Narzędzie to usprawnia pracę z klientem i zapewnia mu:

  • stały dostęp do informacji związanych z prowadzoną działalnością,
  • narzędzie do wystawiania własnych faktur sprzedaży,
  • bezpieczeństwo danych,
  • ograniczenie potrzeby kontaktu bezpośredniego

Dodatkowo rozwijamy funkcjonalność procesowania dokumentów z wykorzystaniem funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR) co pozwoli na częściową automatyzacje procesu i szybsze wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego. Opcja dostępna już wkrótce!

Doradztwo

Wsparcie wiedzą i doświadczeniem w celu zwiększenia korzyści biznesowych.

Zakres naszych usług obejmuje także doradztwo gospodarcze, możliwość prowadzenia kontrolingu dla przedsiębiorstw oraz optymalizację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Jesteśmy otwarci i gotowi wspomóc klientów nasza wiedzą i doświadczeniem, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi rzeczywistość gospodarcza.

Doradzamy w różnych kwestiach podatkowych i gospodarczych, a dzięki zdobytemu doświadczeniu w firmach produkcyjnych jesteśmy w stanie spojrzeć na zagadnienie z punktu widzenia księgowego/audytora/doradcy jak i z punktu widzenia biznesu.

Świadczymy usługi także w ramach kontrolingu kosztów i raportów potrzebnych dla celów zarządczych. Jednakże zakres usług i jej szczegółowość jest indywidualnie omawiana z klientem w zależności od jego potrzeb biznesowych.

Rozpocznij z nami współpracę!