Sprawozdanie finansowe Katowice

Sprawozdanie finansowe w sposób jasny i klarowny przedstawia sytuację finansową i majątkową danego podmiotu gospodarczego. Sporządzenie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe w tym również dla tych mających siedzibę w Katowicach. Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkiem tym są objęte: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz inne jednostki jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro (dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich). Oczywiście pełną księgowość może wybrać dobrowolnie każdy podmiot i wówczas również będzie podlegać wszystkim obowiązkom zawartym w ustawie o rachunkowości w tym do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Jeżeli poszukują Państwo godnego zaufania biura rachunkowego, które wyróżnia się elastycznością oraz proponuje szeroki zakres usług, to serdecznie zapraszamy do współpracy. Oferujemy m.in. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowość spółek. Katowice są miastem, w którym świadczymy nasze usługi, współpracujemy także online.

Na co należy zwrócić uwagę tworząc sprawozdanie finansowe? Katowice to miasto, w którym znajdziesz takie usługi

Sprawozdanie finansowe musi spełnić szereg wymagań nałożonych przez ustawę o rachunkowości. Powinno być sporządzone w odpowiedniej formie, poza bilansem i rachunkiem zysków i strat powinno zawierać szereg dodatkowych informacji i objaśnień. Obecnie rzeczywistość gospodarcza bywa dość skomplikowana, a prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno ją odzwierciedlać. Dobrym rozwiązaniem jest powierzenie sporządzenia oraz badania sprawozdania finansowego specjalistom. 

AK Dudziak jako firma audytorska oraz biuro rachunkowe zapewni pełną zgodność z przepisami prawa oraz odpowiednią prezentację zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym. Katowice są miastem, w którym świadczymy usługi, aczkolwiek współpracujemy również online.