Audyt finansowy – Katowice

Obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy jednostek określonych w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości. W celu przeprowadzenia audytu finansowego konieczne jest skorzystanie z usług biegłego rewidenta, czyli doświadczonego specjalisty z uprawnieniami zawodowymi w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej. Audyt finansowy w Katowicach to usługa, którą przeprowadzimy profesjonalnie i sprawnie z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych i standardów.

Profesjonalne i rzetelne podejście do świadczonych usług

Poszukując usług związanych z przeprowadzeniem audytu finansowego, Katowice to miejsce, w którym znajdziesz doświadczonych ekspertów. Nasi specjaliści przeprowadzają procedury, których celem jest zapewnienie, że sprawozdanie finansowe sporządzone przez daną jednostkę przedstawia jasny i rzetelny obraz jej sytuacji majątkowej oraz finansowej. Bardzo istotnym elementem audytu jest zrozumienie zachodzących w spółce procesów gospodarczych, co ułatwia analizę zapisów księgowych, czy też prawidłowości wyceny aktywów oraz pasywów. Analizujemy specyficzny charakter działalności jednostki poprzez zrozumienie modelu biznesowego jednostki, jej otoczenia oraz identyfikację ryzyka gospodarczego, branżowego i regulacyjnego. Zapoznajemy się ze środowiskiem kontroli wewnętrznej w firmie oraz procesami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością. Następnie ustalamy plan badania oraz zakres odpowiednich procedur i testów, adresując zidentyfikowane obszary podatne na ryzyko zniekształcenia.

Badając sprawozdania finansowe, będące efektem prowadzonej księgowości spółek Katowice, jesteśmy odpowiedzialni za ich dokładną i rzetelną weryfikację oraz wydanie w związku z tym odpowiedniej opinii. Korzystając z usług biegłego rewidenta, Katowice i okoliczne miejscowości mogą liczyć na pełen profesjonalizm, który wynika z naszego doświadczenia i znajomości nie tylko przepisów podatkowych czy ustawy o rachunkowości, ale również rzeczywistości gospodarczej. Co więcej, dopasowujemy zakres naszych usług do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. Pracujemy zarówno dla małych, jak i dużych spółek, zawsze uwzględniając specyfikę działalności jednostki. Dlatego oferujemy indywidualne podejście do badania, które skupia nasze wysiłki na obszarach biznesowych, które są obarczone najwyższym ryzykiem z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej.

Audyty finansowe i usługi doradcze

Poza przeprowadzaniem audytów finansowych spółek, świadczymy również szeroki zakres usług księgowych w ramach biura rachunkowego. Katowice to główny obszar naszego działania, ale wychodzimy również poza jego granice, świadcząc usługi dla różnych podmiotów.  Co więcej, nie tylko wykonujemy powierzone nam zadania, ale też doradzamy, prezentując klientom najlepsze rozwiązania z zakresu rachunkowości i finansów.