Firmy audytorskie – Katowice

Firma audytorska to wyspecjalizowana jednostka, której zadaniem jest ograniczenie ryzyka wynikającego z dostarczenia nierzetelnych informacji uzyskiwanych ze sprawozdań finansowych. Do najważniejszych zadań firm audytorskich w Katowicach i pozostałych miast na terenie Polski jest przeprowadzanie obligatoryjnych audytów finansowych, które zwiększają wiarygodność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i pozwalają stwierdzić, czy rzetelnie odzwierciedlają one sytuację majątkową i finansową Spółki. Sam audyt może dostarczyć także kluczowych informacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a także zidentyfikować ryzykowne obszary działalności jednostki. Firmy audytorskie w Katowicach i innych regionach kraju poprzez swoje działania pozwalają podjąć właściwe kroki w celu poprawy rentowności danego podmiotu, a w konsekwencji zwiększenia sprzedaży usługi lub produktu, czy umocnienia świadomości i wizerunku marki na rynku.

Firmy audytorskie – Katowice. Jakie usługi świadczą? Na co zwrócić uwagę?

Działalność firm audytorskich w Polsce regulowana jest przez przepisy prawne, w szczególności poprzez Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Istotne jest, aby przed wyborem firmy audytorskiej upewnić się, czy została ona wpisana do rejestru firm audytorskich prowadzonego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Tylko jednostki wpisane do rejestru firm audytorskich posiadają uprawnienia do wykonywania usług czynności rewizji finansowej:

  • badań i przeglądów statutowych sprawozdań finansowych,
  • badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • audytów projektów i programów unijnych,
  • badań formy i treści prospektów emisyjnych,
  • badań planów przekształceń spółek
  • oraz innych usług zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów.

Ważne jest, by korzystać ze sprawdzonych firm audytorskich w Katowicach, takich jak AK Dudziak, wpisanej do rejestru firm audytorskich pod numerem 4308. Wśród naszych pracowników znajdują się specjaliści z ekspercką wiedzą w swojej branży. Nasz zespół posiada też odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie, dzięki któremu możemy z powodzeniem podjąć się przeprowadzenia rzetelnego audytu finansowego Państwa firmy. Świadczymy usługi zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Warto dodać, że wiedza i wieloletnie doświadczenie oraz pełne zaangażowanie naszych wykwalifikowanych specjalistów w powierzone im zadania przekładają się na oferowanie profesjonalnych usług na najwyższym poziomie. Zapraszamy do współpracy.