#audyt

sprawozdanie finansowe

Wydłużony termin sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania deklaracji CIT

Termin na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych został wydłużony: ✅jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące; ✅jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc; ✅podatników podatku dochodowego od osób fizycznych… Czytaj więcej »Wydłużony termin sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania deklaracji CIT

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 dobiega końca

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.03.2021 r. wydłużone zostały terminy związane z sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Terminy związane z zamknięciem roku oraz sporządzeniem sprawozdania dobiegają końca! 📅24 czerwca – rozliczenie inwentaryzacji i sporządzenie zestawienia obrotów i sald 📅30… Czytaj więcej »Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 dobiega końca