#księgowość

sprawozdanie finansowe

Wydłużony termin sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania deklaracji CIT

Termin na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych został wydłużony: ✅jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące; ✅jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc; ✅podatników podatku dochodowego od osób fizycznych… Czytaj więcej »Wydłużony termin sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania deklaracji CIT

Istotne zmiany w przepisach podatkowych lipiec 2021 r.

Istotne zmiany w przepisach podatkowych – lipiec 2021 r.

Poniżej istotne zmiany, które będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Kasy online – objęcie nowych branż od 1 lipca 2021 r. Do wymiany kasy fiskalnej są zobowiązani podatnicy należący do poniższych branż: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy… Czytaj więcej »Istotne zmiany w przepisach podatkowych – lipiec 2021 r.

Pakiet VAT e-commerce – planowane wejście w życie zmian 1 lipca 2021 r.

25 czerwca 2021 r. pakiet zmian do ustawy o podatku od towarów i usług tzw. pakiet e-commerce został przekazany do podpisu Prezydenta. Najbardziej prawdopodobny termin wejścia w życie zmian to 1 lipca 2021 r. gdyż jest to nieprzekraczalny termin implementacji regulacji Unii Europejskiej do przepisów… Czytaj więcej »Pakiet VAT e-commerce – planowane wejście w życie zmian 1 lipca 2021 r.

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 dobiega końca

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.03.2021 r. wydłużone zostały terminy związane z sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Terminy związane z zamknięciem roku oraz sporządzeniem sprawozdania dobiegają końca! 📅24 czerwca – rozliczenie inwentaryzacji i sporządzenie zestawienia obrotów i sald 📅30… Czytaj więcej »Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 dobiega końca

Nadchodzą zmiany w ZUS

11 maja 2021 r. podczas XXIII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców organizowanego przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawiciele ZUS w tym Prezes prof. Gertruda Uścińska przekazali informacje dotyczące nadchodzących zmian w ZUS w następnych latach. „Strategii ZUS na lata 2021-2025” Zakomunikowane zmiany są następstwem zapowiedzianej w… Czytaj więcej »Nadchodzą zmiany w ZUS

Tarcza Finansowa PFR 1.0

Tarcza Finansowa PFR 1.0 pytania i odpowiedzi

Tarcza Finansowa PFR 1.0 pytania i odpowiedzi ebook   30 kwietnia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) udostępnił pierwszym Beneficjentom Tarczy Finansowej PRF 1.0 możliwość złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu związanego z otrzymaną subwencją. Co należy zrobić, aby rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 i… Czytaj więcej »Tarcza Finansowa PFR 1.0 pytania i odpowiedzi

Tarczy Finansowej PFR 1.0. – zwolnienia PIT/CIT?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa umorzona część subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0.  stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania odpowiednio podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku PIT/CIT  umorzeń… Czytaj więcej »Tarczy Finansowej PFR 1.0. – zwolnienia PIT/CIT?

Tarcza 9.0 – nowe kody PKD

Tarcza 9.0 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.04.2021 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.04.2021 r. wprowadziło możliwość ubiegania się o dalszą pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID -19. Warunkami skorzystania z Tarczy 9.0 są: prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj… Czytaj więcej »Tarcza 9.0 – nowe kody PKD