Tarczy Finansowej PFR 1.0. – zwolnienia PIT/CIT?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa umorzona część subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0.  stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania odpowiednio podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku PIT/CIT  umorzeń subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest analizowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

Dodatkowo, w zaktualizowanym „Programie konwergencji”, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów który zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentującym główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji jest napisane:

„Umorzenie subwencji dla podatników – finansowanych z PFR – stanowi dla podatnika/przedsiębiorcy przysporzenie, tj. dodatkowy element podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Z tego powodu planowane zaniechanie poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej generuje, w stosunku do obecnych zasad podatkowych, ujemny skutek budżetowy względem sytuacji, kiedy kwota umorzenia wliczana byłaby do podstawy opodatkowania”.

Zatem zwolnienia z podatku CIT i PIT w tej kwestii są coraz bardziej prawdopodobne!

Zapraszamy do kontaktu i na naszego FB

AK Dudziak 03.04.2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.