Wydłużony termin sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania deklaracji CIT

sprawozdanie finansowe

Termin na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych został wydłużony:

✅jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;

✅jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;

✅podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

⏰Termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. został przedłużony do 30 czerwca 2022 r. dla:

✅złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),

✅złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),

✅wykazania przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Szczegóły poniżej:

https://www.gov.pl/web/finanse/dluzsze-terminy-sprawozdawcze-w-cit-za-2021-rok

https://www.gov.pl/web/finanse/dluzsze-terminy-sprawozdawcze-za-2021-rok #akdudziak

#biznes #biegłyrewident #audyt #biurorachunkowe

AK Dudziak 22.03.2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.